Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos 2018 m.

      Komentarai įrašui Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos 2018 m. yra išjungti

Seminaro metu bus aptarta:
- teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys įstaigos dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą;
- dokumentų valdymo naujovės, aktualijos 2018 m.;
- dokumentų rašymas ir įforminimas;
- efektyvus dokumentų vidaus apyvartos organizavimas (rengimas, derinimas, supažindinimas, rezoliucijų rengimas ir kt.);
- dokumentų registravimas ir tvarkymas;
- bylų sudarymas ir tvarkymas. Dokumentacijos plano ir dokumentų registrų sąrašo rengimas;
- užbaigtų bylų apskaita. Bylų apyrašų sudarymas. Dokumentų naikinimo aktų rengimas;
- skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įstaigos veikloje;
- elektroninių dokumentų rengimas.

Lektorė - Nijolė Sadauskaitė, Lietuvos valstybės naujojo archyvo Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė


INFORMACIJA

Data 2018-11-20
Pradžia 9:00
Pabaiga 16:15
Vieta Valakupių g. 5, Vilnius
Kaina 59€