Kompiuteriniai mokymai

Duomenų bazės MS Access mokymas

Tikslas – tobulinti kompiuterinio raštingumo ir duomenų valdymo įgūdžius.
Uždaviniai:

 • pagilinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, atitinkančius išsilavinimą ir profesinę veiklą;
 • įgyti naujų arba patobulinti jau turimas kompiuterinio raštingumo žinias;
 • tobulinti gebėjimus naudoti duomenų bazių valdymo programą;
 • suteikti žinių efektyviai valdyti didelius duomenų kiekius;
 • praplėsti duomenų bazių valdymo programos naudojimą darbe.

Dokumentų rengimo galimybės Microsoft Word programa

Tikslas – išmokti profesionaliai tvarkyti ir rengti sudėtingos struktūros dokumentus.
Uždaviniai:

 • pagilinti kompiuterinio raštingumo žinias ir gebėjimus, atitinkančius išsilavinimą ir profesinę veiklą;
 • suteikti žinių kaip efektyviai dirbti su MS Word programos dokumentų rengimo įrankiais;
 • taikyti MS Word programos galimybes dirbti su sudėtingais objektais (lentelės, sąrašai, stiliai, nuorodos, laukai, formos, grafiniai objektai ir kt.).

Darbo optimizavimas naudojant Microsoft Excel makrokomandas

Tikslas – tobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
Uždaviniai:

 • tobulinti informacijos technologijų žinių lygį;
 • skatinti visuotinį kompiuterinį raštingumą;
 • įgyti naujų ir patobulinti jau turimus darbo su MS Excel programa įgūdžius.

Kibernetinio saugumo higiena

Tikslas – didinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms suteikiant seminaro dalyviams žinių kibernetinio saugumo higienos klausimais.
Uždaviniai:

 • suteikti žinių apie kibernetinį saugumą, kurios padėtų išvengti kibernetinių incidentų;
 • padėti suprasti kibernetines grėsmes, kad laiku būtų galima informuoti atsakingus asmenis;
 • supažindinti su kibernetinių incidentų rizika ir patiriama žala.

Kompiuterinis raštingumas: MS Excel kursai

Tikslas – išmokyti dalyvius dirbti su elektronine skaičiuokle Excel.
Uždaviniai:

 • išmokyti darbe taikyti Excel funkcijas: formulių panaudojimas, duomenų filtravimas, skaičiavimas, optimizavimo uždaviniai, paieškos funkcijos, suvestinių lentelių skaičiavimas, šablonai, darbas su duomenų bazėmis, sumavimai ir t.t.
 • suteikti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių reikalingų maksimaliai naudotis Excel programa.

Microsoft Excel galimybės analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas

Tikslas – atskleisti informacinių technologijų pritaikomumą analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas.
Uždaviniai:

 • pagilinti kompiuterinio raštingumo žinias ir gebėjimus, atitinkančius išsilavinimą ir profesinę veiklą;
 • supažindinti ir praktiškai išbandyti MS Excel programos duomenų analizės ir ataskaitų rengimo įrankius;
 • taikyti MS Excel programos analizės įrankius dirbant su skirtingos rūšies informacija (duomenų importavimas ir eksportavimas, analizės priemonių panaudojimas, funkcijų ir formulių naudojimas, sukinių (ataskaitų) kūrimas, diagramų kūrimas modifikavimas ir kt.);
 • tobulinti gebėjimus naudojantis skaičiuoklės programa ir įgyti naujų kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

Pateikčių rengimas Microsoft PowerPoint programa

Tikslas – pateikiant MS PowerPoint programos galimybes atskleisti informacinių technologijų pritaikomumą rengiant pateiktis.
Uždaviniai:

 • pagilinti kompiuterinio raštingumo žinias ir gebėjimus, atitinkančius išsilavinimą ir profesinę veiklą;
 • supažindinti ir praktiškai išbandyti MS PowerPoint programos pateikčių rengimo įrankius;
 • taikyti MS PowerPoint programos įrankius dirbant su skirtingos rūšies informacija (duomenų importavimas/eksportavimas, lentelės, sąrašai, nuorodos, grafiniai objektai, organizacinės schemos, mygtukai, animacija ir kt.);
 • tobulinti gebėjimus naudojantis pateikčių rengimo programa ir įgyti naujų kompiuterinio raštingumo įgūdžių.