Mokymai

Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir problemos

Data: 2018 kovo 27 d.

Laikas: 9:00-16:15

Vieta: Vilnius

Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir problemos

Tikslas – apibrėžti pagrindines teisinio asmens duomenų reguliavimo kryptis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, identifikuoti pagrindines iškylančias problemas ir tų problemų sprendimo variantus.
Seminaro kaina – 49 Eur.
Mokymo trukmė – 8 akad. val.

Registruotis

Tarnybinis protokolas, etiketas ir įvaizdžio formavimas

Data: 2018 kovo 28 d.

Laikas: 9:00-16:15

Vieta: Vilnius

Tarnybinis protokolas, etiketas ir įvaizdžio formavimas

Tikslas – išmokti oficialaus bendravimo normų ir principų, užtikrinančių sėkmingą viešą organizacijos atstovavimą bei dalykinį bendravimą, išsiaiškinti tarnybinio protokolo ir etiketo vaidmenį įvaizdžio formavimo procese ir išmokti tobulinti protokolinės elgsenos ir dalykinio bendravimo įgūdžius.
Seminaro kaina – 49 Eur.
Mokymo trukmė – 8 akad. val.

Registruotis

Kibernetinis saugumas paprastai. Ką turi žinoti darbuotojas

Data: 2018 balandžio 6 d.

Laikas: 9:00-14:30

Vieta: Vilnius

Kibernetinis saugumas paprastai. Ką turi žinoti darbuotojas

Tikslas – didinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms suteikiant seminaro dalyviams žinių kibernetinio saugumo higienos klausimais.
Seminaro kaina – 49 Eur.
Mokymo trukmė – 6 akad. val.

Registruotis

Dokumentų valdymas: rengimas, tvarkymas, apskaita, naujausi pakeitimai ir aktualijos

Data: 2018 balandžio 19 d.

Laikas: 8:30-12:30

Vieta: Vilnius

Dokumentų valdymas: rengimas, tvarkymas, apskaita, naujausi pakeitimai ir aktualijos

Seminaro tikslas – ugdyti įstaigos darbuotojų gebėjimus dokumentų valdymo srityje.
Seminaro metu bus aptariami:
• teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą;
• dokumentų rengimas ir įforminimas,
• dokumentų registravimas ir tvarkymas;
• bylų sudarymas ir tvarkymas;
• užbaigtų bylų apskaita.
Seminaro kaina – 42 Eur.
Mokymo trukmė – 5 akad. val.

Registruotis

Įmonių veiklos vertinimo rodikliai ir jų analizė

Data: 2018 balandžio 20 d.

Laikas: 9:00-16:15

Vieta: Vilnius

Įmonių veiklos vertinimo rodikliai ir jų analizė

Tikslas – Suteikti žinių ir įgūdžių apie finansinės veiklos analizės ir įvertinimo principus bei metodus, padedančius efektyviai tobulinti vadovavimo veiklą.
Seminaro kaina – 49 Eur.
Mokymo trukmė – 8 akad. val.

Registruotis

Microsoft Excel galimybės analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas

Pradžios data: 2018 balandžio 24 d.

Pabaigos data: 2018 balandžio 26 d.

Laikas: 9:00-16:15

Vieta: Vilnius

Microsoft Excel galimybės analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas

Tikslas – atskleisti informacinių technologijų pritaikomumą analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas.
Kursų kaina – 90 Eur.
Mokymo trukmė – 16 akad. val.

Registruotis

Kitoks internetas. Profesionali informacijos paieška ir analizė.

Data: 2018 gegužės 10 d.

Laikas: 9:00-16:15

Kitoks internetas. Profesionali informacijos paieška ir analizė.

Mokymo tikslas – pagerinti darbuotojų, kurie dažnai naudojasi ar planuoja naudotis viešojoje elektroninėje erdvėje esančia informacija, informacijos paieškos, vertinimo, sisteminimo, apibendrinimo ir analitinių produktų rengimo gebėjimus, supažindinti su informacijos rinkimo ir analizės metodais ir instrumentais.
Seminaro kaina – 65 Eur.
Mokymo trukmė – 8 akad. val.

Registruotis

2018 m. I pusmečio mokymo renginių planas

Kovas

2018-03-27 – Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir problemos
2018-03-28 – Tarnybinis protokolas, etiketas ir įvaizdžio formavimas

Balandis

2018-04-06 – Kibernetinis saugumas paprastai. Ką turi žinoti darbuotojas
2018-04-24,26
– Microsoft Excel galimybės analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas
2018-04-19 – Dokumentų valdymas: rengimas, tvarkymas, apskaita, naujausi pakeitimai ir aktualijos
2018-04-20 – Įmonių veiklos vertinimo rodikliai ir jų analizė

Gegužė

2018-05-03 – Vidaus audito vaidmuo viešojo juridinio asmens valdymo procese
2018-05-09
– Mokesčiai ir jų administravimas
2018-05-10 – Kitoks internetas. Profesionali informacijos paieška ir analizė
2018-05-29 – Rizikos valdymas

Birželis