MS Excel gallimybės analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas

      Komentarai įrašui MS Excel gallimybės analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas yra išjungti

MS Excel galimybės analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas (2018-11-06, 2018-11-13)

MS Excel yra viena iš populiariausių ir universaliausių programų, skirta duomenų apdorojimui, skaičiavimams atlikti, duomenų grafiškam atvaizdavimui ir rezultatų analizei. Jeigu naudojate MS Excel skaičiuoklę, tačiau trūksta žinių, kaip atlikti reikiamas užduotis arba norite pagilinti programos naudojimo įgūdžius, kad užduotis atlikti mažesnėmis laiko sąnaudomis, tuomet šis mokymas yra kaip tik Jums.

Kursų uždaviniai:

 • Pagilinti kompiuterinio raštingumo žinias ir gebėjimus, atitinkančius išsilavinimą ir profesinę veiklą;
 • Supažindinti ir praktiškai išbandyti MS Excel programos duomenų analizės ir ataskaitų rengimo įrankius;
 • Taikyti MS Excel programos analizės įrankius dirbant su skirtingos rūšies informacija (duomenų importavimas ir eksportavimas, analizės priemonių panaudojimas, funkcijų ir formulių naudojimas, sukinių (ataskaitų) kūrimas, diagramų kūrimas modifikavimas ir kt.);
 • Tobulinti gebėjimus naudojantis skaičiuoklės programa ir įgyti naujų kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

PROGRAMA

 • Darbas su Excel darbo lapais ir knygomis (langelių formatavimas, eilučių/stulpelių „užšaldymas,  komentarai, pakeitimų sekimas ir pan.). Excel programos nuostatos;
 • Darbo našumo didinimo priemonės. Duomenų kopijavimas, eksportavimas, importavimas;
 • Formulės ir funkcijos: formulių sudarymas, kopijavimas, funkcijų vartojimo pagrindai ir jų naudojimas formulėse. Įterptinės funkcijos;
 • Excel funkcijų apžvalga (IF, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF ir pan.).  Teksto funkcijos (FIND, LEN, TEXT ir pan.); datų funkcijos (DAY, NOW, TIME ir pan.);
 • Darbas su absoliučiomis, santykinėmis ir mišriomis koordinatėmis;
 • Langelių ir langelių blokų vardai. Vardų naudojimas formulėse ir funkcijose;
 • Klaidų tipai formulėse ir funkcijose. Klaidų formulėse paieškos priemonės. Langelių sąlyginis formatavimas, lentelių automatinis formatavimas;
 • Skaičių formatai: paskirtis, nustatymas, keitimas, ypatybės. Specialiosios formatų naudojimo priemonės. Datos ir laiko formatai;
 • Grafinė duomenų analizė. Diagramų kūrimas, keitimas, formatų tvarkymas;
 • Ataskaitų spausdinimas: puslapio parametrų nustatymas, darbo lapo laužymas puslapiais, paprastės ir poraštės, numeracija, spausdinio peržiūra, spausdinimo būdai;
 • Excel sąrašo sąvoka. Sąrašo elementai: laukas, įrašas. Sąrašų sudarymo taisyklės;
 • Sąrašo rikiavimas: rikiavimas pagal vieną ir kelis kriterijus, nerikiuotos tvarkos atkūrimas, rikiavimas pagal individualią tvarką;
 • Sąrašo filtravimas: automatinis (Filter) ir sudėtingesnysis (Advanced Filter);
 • Sąrašų ir duomenų analizės funkcijos (DSUM, DAVERAGE, DGET, DMIN, DMAX ir pan.);
 • Duomenų atrankos funkcijos (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH ir pan.);
 • Automatinis grupių sudarymas (Subtotals). Grupavimas. Kelių lentelių suvestinės kūrimas (Consolidate). Duomenų analizės funkcijos: Goal seek..., Data table...
 • Dinaminės lentelės – sukiniai (PivotTables): kūrimas, naudojimas, ypatumai. (AVERAGE, SUM, COUNT ir pan.) funkcijų naudojimas sukiniuose;
 • Excel sauga: darbo knygos apsauga slaptažodžiu, darbo lapo užrakinimas, apsauga nuo redagavimo (pilna ir dalinė) (Protection), automatinis įvedamų duomenų tikrinimas (Validation);
 • Darbas su Excel makrokomandomis: įrašymas, vykdymas. Makrokomandų saugumo parametrų keitimas. Makrokomandos vykdymo objektui priskyrimas. Makrokomandų pritaikymas praktiniams uždaviniams.

KITA INFORMACIJA

Mokymo trukmė – 16 akad. val. Užsiėmimai vyksta po 8 akademines valandas per dieną. Mokymo metu praktinės užduotys sudaro ne mažiau kaip 30 proc. kursų laiko.

ATSILIEPIMAI APIE JAU ĮVYKUSIUS SEMINARUS

„Labai naudingi kursai. Ačiū“, „Išmokau daug naudingų dalykų, kurie paspartins darbą kasdieniniame darbe“.


INFORMACIJA

Data 2018-11-06
Pradžia 9:00
Pabaiga 16:15
Vieta Vilnius
Kaina 90€