Nuomos apskaitos pokyčiai pagal TFAS nuo 2019-01-01

      Komentarai įrašui Nuomos apskaitos pokyčiai pagal TFAS nuo 2019-01-01 yra išjungti

Siekiant tobulinti finansinėse ataskaitose informacijos apie nuomos sutartis pateikimą ir užtikrinti didesnį finansinėse ataskaitose pateikiamų duomenų skaidrumą, nuo 2019 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje įsigalioja naujas 16-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas „Nuoma“, kuris numato esminius pokyčius nuomininko apskaitoje.

PROGRAMA

  • Standarto tikslas ir taikymas
  • Nuomos identifikavimas ir nuomos laikotarpis
  • Esminiai pokyčiai nuomininko apskaitoje: naudojimo teise valdomo turto ir įsipareigojimų registravimas
  • Nuomotojo apskaita
  • Nuomos pateikimas finansinėse ataskaitose ir informacijos apie nuomą atskleidimas aiškinamajame rašte
  • Standarto įsigaliojimas ir pereinamosios nuostatos
  • Taikymo pavyzdžiai


INFORMACIJA

Data 2018-11-05
Pradžia 9:00
Pabaiga 14:30
Vieta Valakupių g. 5, Vilnius
Kaina 65€