Pajamų apskaitos pokyčiai pagal TFAS nuo 2018-01-01

      Komentarai įrašui Pajamų apskaitos pokyčiai pagal TFAS nuo 2018-01-01 yra išjungti

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo naujas 15-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas „Pajamos pagal sutartis su klientais“. Nauju 15 TFAS siekiama pašalinti nenuoseklumus ir pajamų reglamentavimo silpnąsias puses, nustatyti tvirtesnius pagrindus sprendžiant pajamų pripažinimo klausimus, didinti pajamų pripažinimo palyginamumą skirtingose įmonėse, pramonės šakose, jurisdikcijose ir tobulinti atskleidžiamos informacijos reikalavimus.

PROGRAMA

 • Pagrindiniai standarto principai ir taikymas
 • Pajamų pripažinimas ir vertinimas: „5 žingsnių modelis“
  • Sutarties identifikavimas
  • Veiklos įsipareigojimų identifikavimas
  • Sandorio kainos nustatymas (kintamas atlygis, nepiniginis atlygis, finansavimo komponentų buvimas)
  • Sandorio kainos priskyrimas veiklos įsipareigojimams
  • Pajamų pripažinimas, kai veiklos įsipareigojimai įvykdomi per tam tikrą laikotarpį ir tam tikru laikotarpiu
 • Sutarties išlaidos
 • Informacijos apie pajamas pateikimas ir atskleidimas
 • Standarto įsigaliojimas
 • Taikymo pavyzdžiai


INFORMACIJA

Data 2018-10-15
Pradžia 9:00
Pabaiga 14:30
Vieta Valakupių g. 5, Vilnius
Kaina 65€