Protokolas ir etiketas

Dalykinio bendravimo psichologija (8 arba 16 akad. val.)

Tikslas − tobulinti bendravimo įgūdžius, lemiančius sėkmę įvairiose situacijose, kuriose žmonių elgesį reguliuoja socialiniai-psichologiniai visuomenės raidos ypatumai.
Uždaviniai:

 • supažindinti klausytojus su dalykinio bendravimo principais ir socialiniais psichologiniais dėsningumais;
 • padėti suvokti asmenines bendravimo ypatybes ir pritaikyti etikos principus bendraujant su klientais, pavaldiniais, kolegomis;
 • išaiškinti dialogo struktūrą, socialines nuostatas, reguliuojant socialinį elgesį, tarpasmeninių ir tarpgrupinių konfliktų tipus, priežastis, jų dinamiką ir sprendimo būdus.

Etikos problemos valstybės tarnyboje ir korupcijos prevencijos priemonės (8 akad. val.)

Tikslas − kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją etikos problemų valstybės tarnyboje ir korupcijos prevencijos klausimais.

Tarnybinis protokolas: etiketas ir dalykinio įvaizdžio formavimas

Tikslas − supažindinti su tarnybiniu protokolu ir etiketu, akcentuojant griežtai reglamentuoto dalykinio bendravimo specifiką.
Uždaviniai:

 • padėti suvokti protokolo normas įvairaus lygmens renginiuose;
 • tobulinti dalyvių protokolinės elgsenos įgūdžius.

Valstybės tarnautojų etika: reglamentavimas, praktinių įgūdžių formavimas (8 akad. val.)

Tikslas − ugdyti valstybės tarnautojus tarnybinės etikos ir antikorupcinio elgesio standartų srityje.
Uždaviniai:

 • supažindinti valstybės tarnautojus su tarnybinės etikos objektu, principais, vertybėmis, taisyklėmis ir kodeksais bei teisiniu etikos reguliavimu Lietuvos Respublikoje;
 • suteikti valstybės tarnautojams žinių apie tarnybinės etikos standartų valstybės tarnyboje specifiką;
 • padėti valstybės tarnautojams suvokti tarnybinės etikos bei interesų konfliktų valstybės tarnyboje problemas;
 • atskleisti valstybės tarnautojų ir verslo etikos ryšį per valstybės tarnautojų etikos prizmę;
 • supažindinti valstybės tarnautojus su tarnybinės etikos pažeidimų ir korupcinio elgesio sąvoka;
 • supažindinti valstybės tarnautojus su konfliktų valdymo valstybės tarnyboje užsienio praktika;
 • pateikti valstybės tarnautojams praktinių etikos situacijų modelių.