Rizikos valdymas (2018-05-29)

      Komentarai įrašui Rizikos valdymas (2018-05-29) yra išjungti

Tikslas – stiprinti viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių administracinius gebėjimus.
Uždaviniai:
tobulinti viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių veiklos efektyvumą;
apžvelgti rizikos valdymo sistemą, modelius, rizikos lygio įvertinimą, rizikos prioritetų nustatymą.
Rizikos valdymo sistemos standartai/ metodikos:
o   COSO rizikos valdymo sistema;
o   kiti rizikos valdymo modeliai.
Rizikos valdymo sistema:
o   rizikos valdymo struktūra;
o   rizikos valdymo procesas;
o   rizikos veiksnių identifikavimas;
o   rizikos veiksnių įvertinimas;
o   rizikos suvaldymo organizavimas:
o   elgsenos su rizika modelio apibrėžimas;
o   informacijos apie rizikos valdymą perdavimas;
o   rizikos valdymo proceso kontrolė.
Rizikos valdymo sistemos naudojimas:
o   viešojo juridinio asmens procesų ir potencialių rizikos priežasčių nustatymas;
o   viešojo juridinio asmens rizikos galimo lygio įvertinimas;
o   potencialių vidaus audito užduočių nustatymas;
o    informacijos vidaus audito užduotims šaltinis;
o    rizikos prioritetų nustatymas ir patvirtinimas.

Seminaro trukmė – 6 akad. val.
Mokymo kaina – 45 Eur.

Kviečiame dalyvauti!