Vidaus audito vaidmuo viešojo juridinio asmens valdymo procese (2018-05-03)

      Komentarai įrašui Vidaus audito vaidmuo viešojo juridinio asmens valdymo procese (2018-05-03) yra išjungti

Tikslasstiprinti viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių administracinius gebėjimus.
Uždaviniai:
tobulinti viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių veiklos efektyvumą;
– supažindinti su pagrindinėmis vidaus audito funkcijomis viešajame juridiniame asmenyje;
– padėti vidaus auditoriams tinkamai nustatyti vidaus audito veiklos viešajame juridiniame asmenyje ribas.
Seminaro kaina – 35 Eur.
Mokymo trukmė – 4 akad. val.

Kviečiame dalyvauti!