Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje

      Komentarai įrašui Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje yra išjungti

Seminaro tikslas – suteikti žinių apie viešojo sektoriaus finansų kontrolės organizavimą ir vykdymą. Mokymo metu supažindinama su vidaus kontrolės sistema ir jos vertinimu viešajame sektoriuje, išmokstama užtikrinti užduočių atlikimo kontrolę ir kokybę.

Programa

 • Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės reglamentavimas viešajame sektoriuje:
 • Vidaus kontrolės ir vidaus audito apibrėžimas.
 • Vidaus kontrolės tikslai ir veikimas;
 • Viešojo juridinio asmens vadovo pareigos ir kompetencija;
 • Vidaus kontrolės modeliai. Vidaus kontrolės modelis viešajame sektoriuje (INTOSAI GOV 9100).
 • Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje:
 • Finansų kontrolės realizavimas finansinėje apskaitoje: apskaitos organizavimas;
 • Finansų kontrolės realizavimas finansinėje apskaitoje: apskaitos technika.
 • Finansų kontrolės realizavimas finansinėje apskaitoje. Analizė atskiroje apskaitos posistemėje:
 • Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo ir nusidėvėjimo apskaitos principai. Įvertinimo metodai;
 • Atsargų apskaitos principai.
 • Gautinų sumų apskaitos principai;
 • Turto nuvertėjimas;
 • Atidėjinių formavimas, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto apskaitos principai;
 • Poataskaitiniai įvykiai.

Seminaras skirtas

Įmonių vadovams, auditoriams, padalinių vadovams, finansų vadovams, ekonomistams bei analitikams

Kita informacija

Seminaro metu daromos 2 pertraukėlės bei pietų pertrauka.

Užsiregistravę dalyviai prieš mokymą gauna seminaro mokymo medžiagą. Išklausiusiam seminarą dalyviui įteikiamas dalyvavimą patvirtinantis pažymėjimas.

Kilus klausimams dėl organizuojamų mokymų prašome kreiptis el. paštu info@mokos.lt


INFORMACIJA

Data 2018-10-19
Pradžia 9:00
Pabaiga 16:15
Vieta Valakupių g. 5, Vilnius
Kaina 59€